Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Phạm Thành.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Định dạng của PM trắc nghiệm Phạm Trung 5.4 của Đề thi KSCL lớp 12 - ĐONG LOC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Mine
Người gửi: Trần Hoàng (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:49' 05-08-2009
Dung lượng: 70.5 KB
Số lượt tải: 97
Số lượt thích: 0 người
!! Muc1
** Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
## 2,568.
## 1,560.
#! 4,128.
## 5,064.
** Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là
## CH2=CHCH2COOCH3.
## CH3COOCH=CHCH3.
#! C2H5COOCH=CH2.
## CH2=CHCOOC2H5.
** Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí O2, đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X là
#! 400 ml.
## 200 ml.
## 800 ml.
## 600 ml.
** Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Giá trị của m1 và m2 lần lượt là
## 8,10 và 5,43.
#! 1,08 và 5,43.
## 0,54 và 5,16.
## 1,08 và 5,16.
** Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X là
## HCHO và C2H5CHO.
#! HCHO và CH3CHO.
## C2H3CHO và C3H5CHO.
## CH3CHO và C2H5CHO.
** Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là
#! 4.
## 2.
## 5.
## 3.
** Cho các cân bằng sau:

Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không bị chuyển dịch là
## (1) và (2).
## (1) và (3).
#! (3) và (4).
## (2) và (4).
** Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là
## Na2SO3 khan.
## dung dịch NaOH đặc.
#! dung dịch H2SO4 đậm đặc .
## CaO .
** Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là
#! nước brom.
## CaO.
## dung dịch Ba(OH)2.
## dung dịch NaOH.
** Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là
## 18.
## 23.
#! 17.
## 15.
** Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là
## kim loại và kim loại.
#! phi kim và kim loại.
## kim loại và khí hiếm.
## khí hiếm và kim loại.
** Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là
## 20%.
## 25%.
#! 50%.
## 40%.
** Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là:
## O2, H2O, NH3.
#! H2O, HF, H2S.
## HCl, O3, H2S.
## HF, Cl2, H2O.
** Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là
## 8,3 và 7,2.
## 11,3 và 7,8.
## 13,3 và 3,9.
#! 8,2 và 7,8.
** Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết:
X + NaOH → Y + CH4O
Y +
No_avatar

thây thành ơi phenol co tác dụng với etanol không thay nhớ trả lời nhanh nhé

No_avatar

theo như mình biết thì chúng không thể tác dụng được với nhau.mặc dù phenol có tính acid,nhưng rất yếu không đủ để cắt đứt lk -OH của rượu

 

Avatar

một số thông tin cùng bạn lê văn trung và đăng trường linh là phenol không tác dụng với rượu mặc dù phenol có tính acid( phenol cuna co mot so tinh chat nhu ruou nha), nhưng độ linh dộng của ion H+ thì rất yếu so với acid khác nên H+ không bẽ gãy liên kết OH- trong rượu tạo thành phân tử nước. ta chú ý rằng độ linh động của H+  trong trường hợp này là: H+ ( etanol) < H+ ( phenol) < nước.

nhưng ta chú ý rằng phenol khac voi rượu tác dụng với  cloaxit, hay anhidrit acetic tao este.

 
Gửi ý kiến